Informace pro praktiky

CO JE NOVÉHO?

Vážení praktici Reconnective Healing,

rádi bychom vás informovali o změnách v systému vzdělávání a seminářů pořádaných v rámci programu The Reconnection. Vzhledem ke stoupajícímu renomé a zájmu z řad praktiků i široké veřejnosti jsme přistoupili k modernizaci mezinárodních standardů a nastavení certifikačního procesu.

Naším cílem je, aby účastníci po absolvování seminářů Reconnective Healing mohli okamžitě a s jistotou aplikovat poznatky v praxi a byli komplexněji vyškoleni pro práci praktika. Pro dosažení tohoto cíle jsme rozšířili vzdělávací osnovy, abychom více podpořili současné praktiky i nové účastníky a vyšli vstříc vašim vlastním individuálním potřebám v oblasti Reconnective Healing.

V následujících řádcích Vás seznámíme s rozšířenými učebními osnovami a profesní strukturou pro pokročilé praktiky ve stupních Level I a Level II tak, jak jsou platné od března 2014.

 

Level I: Základní seminář (angl. The Essentials of Reconnective Healing™), probíhá nově v pátek večer, v sobotu a neděli. 

Level II: Praxe Reconnective Healing (angl. Reconnective Healing Foundational Practitioner Program™), probíhá v pondělí a úterý. 

 

Level I se soustředí na schopnost účastníků propojit se prostřednictvím Reconnective Healing se svou pravou podstatou, a využít účinků léčivých frekvencí pro svůj každodenní život.

Hlavní přínosy Levelu I:

 • Uvědomíte si obklopující pole Reconnective Healing
 • Naučíte se přistupovat k frekvencím Reconnective Healing
 • Osvojíte si techniky bezkontaktního léčení
 • Seznámíte se s technikami léčení sebe sama
 • Objevíte své nové chápání energie
 • Naučíte se aplikovat Reconnective Healing do svého každodenního života
 • Seznámíte se s vědeckými poznatky o Reconnective Healing a jeho filozofií

 

Level II je určen těm, kteří se chtějí stát profesionálními praktiky. Tedy těmi, kteří mají hlubší pracovní znalosti, celistvý pohled na svět, jsou ochotni a schopni otevřeně sdílet a stanou se opravdovými ambasadory Reconnective Healing. Jinými slovy, nový Level II nabízí mnohem komplexnější úroveň vzdělávání pro praktiky, aby byli lépe připraveni pro poskytování služeb ostatním. Účast v novém kurzu Level II představuje příležitost vznášet dotazy, vyhodnotit a diskutovat případy, na které jste narazili v práci s klienty ve stávající praxi nebo lépe chápat prožívání vašich klientů. Zahrnuje aktuální a relevantní přístupy k vytvoření vlastní praxe Reconnective Healing, včetně úvodních prezentačních dovedností (např. jak o této službě mluvit na veřejnosti). Level II vám rovněž poskytne hlubší porozumění této práci a prohloubí vaši schopnost vnímat jemnější nuance. Ať už poskytujete služby doma nebo v ordinaci, tato nová úroveň vzdělávání ve formě rozšířeného Levelu II vás lépe připraví pro pokročilejší práci. To vám umožní kvalitněji pracovat sám se sebou i s klienty.

Hlavní přínosy Levelu II:

 • Získáte přístup k obklopujícímu poli energie, světla a informací
 • Dostanete příležitost uskutečnit profesionální sezení Reconnective Healing pod vedením Erica a týmu lektorů
 • Naučíte se, jak s jistotou prezentovat a diskutovat o této práci s ostatními
 • Budete mít prostor pro sdílení svých profesních zkušeností s léčením s ostatními
 • Seznámíte se s nástroji, které vám pomohou nastartovat nebo rozšířit své vlastní podnikání nebo profesi
 • Osvojíte si marketingové strategie k vybudování vlastní klientely
 • Seznámíte se hlubšími poznatky vědy a filozofie na toto téma

 

Představujeme vám rovněž nový kurz The Reconnection-Certified Practitioner Program (RCPP) – Program pro certifikované praktiky Reconnection, dříve známý pod názvem Level III. Nový program RCPP už nepoběží společně s kurzy Level I a Level II, jak tomu bylo dříve, ale bude se konat v průběhu celého roku v malých učebních skupinách, které povede tým vyškolených mezinárodních instruktorů (tzv. Associate Instructors). Tato změna s sebou přináší větší důraz na individuální potřeby účastníků, kteří tak získají větší prostor pro procvičení a zažití postupů správného provádění metody Reconnection.

Nová certifikace:

Spolu s novými osnovami přinášíme i novinku v oblasti profesních názvů pro praktiky. Po absolvování nového Level II získáte certifikát Reconnective Healing Foundational Practitioner™(Základní praktik Reconnective Healing). Po dokončení nového RCPP se stanete Reconnection-Certified Practitioner™(Certifikovaný praktik Reconnection).


CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

Hned na začátku bychom chtěli zdůraznit, že samotné postupy provádění Reconnective Healing SE NEZMĚNILY, došlo pouze ke zkvalitnění profesních standardů.

Pokud používáte Reconnective Healing pouze pro své osobní potřeby a nemáte zájem o nabízení služby veřejnosti, není třeba nic měnit a dále zůstáváte velmi důležitou složkou naší komunity Reconnective Healing.

Jako stávající praktik můžete absolvovat nový seminář Level II za zvýhodněnou cenu (obnovovací poplatek), a to až do konce r. 2015. Jakmile jej absolvujete, získáte certifikát “Reconnective Healing Foundational Practitioner™” (Základní praktik Reconnective Healing). Je čistě na vašem rozhodnutí, jestli se pro tento krok rozhodnete nebo nikoliv, nadále zůstanete uznávaným členem komunity Reconnective Healing.

Avšak abyste mohl/a být oficiálně akreditovaným profesionálním praktikem (tzn. poskytovat Reconnective Healing jako profesionální službu) pro tuto práci i po 1. lednu 2016, je nutné být držitelem certifikátu “Reconnective Healing Foundational Practitioner™ (Základní praktik Reconnective Healing) nebo “Reconnection-Certified Practitioner™” (Certifikovaný praktik Reconnection). Abyste měli možnost poskytovat Reconnection oficiálně (pod hlavičkou organizace The Reconnection, LLC) i po 1. lednu 2016, zavedli jsme některé požadavky pro obnovení kvalifikace a je třeba podniknout níže popsané kroky.

Akreditační požadavky pro RCPP před 31.12.2015:

Pro současné praktiky, kteří absolvovali Level I/II v roce 2013:

1. Jestliže jste absolvovali seminář Level I/II kdykoliv během roku 2013 a rozhodnete se pro zvýšení své kvalifikace, tak jediný krok, který pro to musíte udělat, je vypracovat on-line domácí úkol. Lze jej vyžádat emailem na adrese: PractitionerInfo@TheReconnection.com.
2. Prokažte svou způsobilost provádět Reconnection jedním z následujících způsobů:
A. Zorganizujte akreditační sezení se schváleným mentorem. Během sezení, které potrvá cca 30 min, musíte s jistotou prokázat znalost všech bodů a drah Reconnection, aniž by Vám někdo musel radit.
B. nebo Absolvujte jeden z opakovacích kurzů RCPP se schváleným mentorem. Opakovací kurzy jsou určeny pro praktiky, kteří si potřebují obnovit znalosti některých bodů a drah Reconnection předtím, než budou schopni sami s jistotou provádět Reconnection.  Musíte prokázat expertizu během účasti na opakovacích kurzech a posléze si po skončení výuky sjednat soukromou akreditační schůzku.
C. nebo Absolvujte celý nový kurz RCPP. Tento způsob je zejména vhodný pro ty, kteří si chtějí celkově připomenout Reconnection, aby získali větší jistotu a upevnili si znalosti.

Abychom garantovali kontrolu kvality této služby, budou všichni certifikovaní praktici procházet každé dva roky recertifikací, jejíž postup byl popsán výše.

 

Pro současné praktiky, kteří absolvovali Level I/II před rokem 2013:

1. Staňte se “Reconnective Healing Foundational Practitioner™” skrze úspěšné absolvování/obnovení kvalifikace v novém kurzu Level II. Tento certifikát vám umožní pokračovat v dalším vzdělávání v programu “Reconnection-Certified Practitioner™”
2. Prokažte svou způsobilost provádět Reconnection jedním z následujících způsobů:
A. Zorganizujte akreditační sezení se schváleným mentorem. Během sezení, které potrvá cca 30 min, musíte s jistotou prokázat znalost všech bodů a drah Reconnection, aniž by Vám někdo musel radit.
B. nebo Absolvujte jeden z opakovacích kurzů RCPP se schváleným mentorem. Opakovací kurzy jsou určeny pro praktiky, kteří si potřebují obnovit znalosti některých bodů a drah Reconnection předtím, než budou schopni sami s jistotou provádět Reconnection. Musíte prokázat expertizu během účasti na opakovacích kurzech a posléze si po skončení výuky sjednat soukromou akreditační schůzku.
C. nebo Absolvujte celý nový kurz RCPP. Tento způsob je zejména vhodný pro ty, kteří si chtějí celkově připomenout Reconnection, aby získali větší jistotu a upevnili si znalosti.

Abychom garantovali kontrolu kvality této služby, budou všichni certifikovaní praktici procházet každé dva roky recertifikací, jejíž postup byl popsán výše. ________________________________________________________

Zúčastněte se jednoho ze seminářů ve vašem blízkém okolí a využijte účasti v obnovovacích kurzech za zvýhodněnou cenu.

Děkujeme za vaši dlouhodobou přízeň při rozvíjení Reconnective Healing a těšíme se na brzké setkání.

Tým The Reconnection

Proč se zúčastnit obnovovacích kurzů? Prohlédněte si video:

 Autor: Vladimír Ekart

V případě dotazů na změny v systému vzdělávání můžete kontaktovat Vladimíra Ekarta na telefonu +420 777 702 313.