Co je rekonektivní léčení

Reconnective Healing

rekonektivní léčeníReconnective Healing je návrat k optimální rovnováze. Je výsledkem interakce s komplexním spektrem léčivých frekvencí, které se skládá z energie, světla a informací.

Jeho základním prvkem je energie. Energie je vše, co tvoří náš organismus, naši pravou podstatu a naše skutečné fyzické tělo. Světlo je rezonance a komunikace v rámci těchto frekvencí mezi vesmírem a námi. Informace prochází přes tyto interakce s energií a světlem. Je to hmatatelné, měřitelné, můžete je skutečně cítit. Naučíte se, jak rekonektivní frekvence objevit, napojit se na ně a uvědomíte si svůj vztah s těmito léčebnými frekvencemi.

Reconnective Healing zcela překračuje tradiční léčebné techniky prostřednictvím energií, neboť nám umožňuje opustit koncept a postupy techniky samotné. Není to ani terapie, ani léčba, protože se nezaměřuje na symptomy. Je to něco mnohem, mnohem víc.  Při Reconnective Healing nebudeme diagnostikovat nebo léčit. Jednoduše se napojíme na léčivé frekvence, kterými dosáhneme uzdravení, které je často okamžité a má dlouhodobý účinek.

Zatímco věda i nadále zkoumá, jak celý proces funguje, Reconnective Healing je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií. Když léčivé frekvence působí na energii v našem těle, naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla. Bylo prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.

Proces Reconnection

reconnectionPůvodně byly meridiány na našem těle (někdy též zvané akupunkturní dráhy) spojeny s liniemi, které obepínají naši planetu a protínají se na známých místech, jakými jsou např. Machu Picchu a Sedona. Tyto linie pokračovaly dále a spojovaly nás s mnohem větší (energetickou, informační) sítí, a tím nás spojovaly s celým Vesmírem.

Každé tělo obsahuje řadu energetických bodů a liní. Přestože jsou to dnes pouze pozůstatky toho, čím bývaly kdysi, tyto linie a body i nadále slouží jako naše propojení Vesmírem, jako tunel, který řídí naši komunikaci energie, světla a informací mezi velkým a malým, mezi makro a mikrokosmem, mezi Vesmírem a lidstvem.

Někdy v minulosti jsme ztratili spojení s těmito body a ztratili jsme plnost našeho inherentního spojení s Vesmírem, což nás vzdálilo od předchozího rychlého a expanzivního stupně rozvoje.

The Reconnection přináší zpět “nové” axiatonální linie, které nás napojují na mocnější a rozvinutější úroveň, než cokoliv předtím. Tyto linie jsou součástí nadčasové sítě inteligence, pararelního vícerozměrného systému. který poskytuje základní energii k obnoveným funkcím lidského těla.   

Reconnection provádějí pouze vyškolení praktici (practitioners). Jejich oficiální seznam naleznete na webových stránkách zde. Poplatek za Reconnection činí USD 333, resp. ekvivalent v Kč. 

 

Další informace v českém jazyce o Reconnective Healing najdete na www.humanconnection.cz

____________________________

Poslechněte si zkušenosti několika lidí, kteří prošli procesem Reconnection.

Zdroj: www.vladimirekart.cz